ÜRETİM REFORM PAKETİ

Ülkemiz her geçen gün gelişmekte ve geleceğin Türkiye’sine daha bir heyecanla hazırlanmaktadır.

Özellikle bilim ve teknoloji alanında üstel gelişen dijital dönüşüme uyum sağlamak ve küresel boyutta sosyo ekonomik refah zenginliğine erişmek bizler için kaçınılmaz bir zorunluluk arz etmektedir.

Bu doğrultuda kamunun çalışmaları biz sivil toplum kuruluşları ve özel sektörce takdirle karşılanmaktadır.

Bilim, teknoloji ve yenilik ekosistemimize dinamizm katan “Ar-Ge Reform Paketi” Yüce Meclisimizce kanunlaştırılmış olup, bir sonraki hedef çalışmanın ülkemizin üretim ekosistemine yönelik olacaktır.

Bu amaçla Türkiye Bilişim Derneği’nce 24-27 Martta BİMY23 programında işleyeceğimiz “Bilişimle Kalkınmada Sanayi 4.0” konusu çerçevesinde ortaya çıkacak her türlü görüş, öneri, çözüm ve uygulama araçlarını şu an Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanmakta olan “Üretim Reform Paketi” çalışmalarına bir girdi olarak değerlendirme arzusundayız.

Bu vesileyle programda ortaya konacak makro ve mikro planda her görüşünüz bizim için çok değerli olup, ülkemizde ortak işbirliği, paylaşım ve etkileşime ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde ifade edeceğiniz her söz için müteşekkir kalacağız.

Görüş ve önerilerinizi ÜRETİM REFORM PAKETİ “GÖRÜŞ ÖNERİ BİLDİRME FORMU ile iletmenizi bekliyoruz.

Derneğimize ulaşacak görüşler rapor olarak yayınlanacaktır.

ÖNERİ FORMU’nda erişim bilgilerinize yer vermeniz halinde hazırlanacak yayını görüş veren sizlerle öncelikli olarak paylaşmaktan ayrıca mutluluk duyacağız.

Katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ
www.tbd.org.tr